No cover image available
[1282] Flykten 1943-1944 och evakueringen 1940, från Odensholm och Estland. Flyktberättelser, förteckningar, tidningsartiklar med mera.
Book
2014 - Lotta Odmar
External link

Edit

Rating
This reference has not been rated yet  Rate it